Review Ống Kính RF70 200mm f/2.8L – Ống kính zoom tele đầu tiên được thiết kế cho ngàm RF

Ống kính zoom tele đầu tiên được thiết kế cho ngàm RF, RF70-200mm f/2.8L IS USM cũng là một trong bộ ba ống kính zoom...