9 điều chỉnh trong Photoshop cơ bản mà người mới bắt đầu cần phải hiểu

Các tệp RAW không được xử lý trong máy ảnh, có nghĩa là chúng là một loại ảnh thô và dữ liệu rất lớn....