Alien Skin’s Exposure X3 sẽ có thêm một loạt tính năng mới

Exposure bởi Alien Skin là một chương trình xứng đáng để thay thế cho Adobe Lightroom, nó cung cấp một trình soạn thảo và...