Đánh giá chi tiết: Canon 6D Mark II

Tính từ thời điểm chiếc Canon 6D được giới thiệu cho đến nay cũng đã là 5 năm, khoản thời gian đó không phải...