12 ví dụ về những bức ảnh tuyệt vời khi chụp bị “Out nét”

Việc chụp những bức ảnh sắc nét là mục tiêu của hầu hết các nhiếp ảnh gia khi thực hiện – nhưng đôi khi...