Lần đầu tiên Việt Nam có triển lãm ảnh nude

Triển lãm ảnh nude Tạo tác của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên được khai mạc từ 18 giờ chiều 15.9 và kéo dài tới...