Bộ phim tài liệu về nấm của Netflix Phải mất 15 năm để tạo ra bằng kỹ thuật quay Time-lapse